Условия на промоцията „FREE x3“

1. Условия за възползване от промоцията „FREE x3”:

При поръчката за изработка на онлайн магазин от фирма „СФБ“ ЕООД, със седалище гр. Пловдив 4017, район Източен, ул.“Арх.Камен Петков“ 1а и ЕИК: 203566393, наричана накратко „Speedflow Bulgaria” или „Speedflow”, на стойност минимум 3000 лв. без ДДС, получавате промоционално:

1.1. Безплатен Домейн за първата година
1.2. Безплатен Хостинг за първата година
1.3. Безплатна WordPress тема

*Ако имате ограничен бюджет или естеството на вашия проект налага бюджета да е по-малък от 3000 лв. без ДДС, моля свържете се с нас на info@speedflow.bg за индивидуална оферта.

 

2. Период на валидност на промоцията

2.1. Промоцията свързана с изработка на онлайн магазин наричана по-долу за кратко „Промоцията“ или „Промоция“, стартира считано от 10:00 часа на 21.03.2019 и продължава до 00:00 часа на 20.04.2019 г.

2.2. Промоцията се провежда при настоящите правила и условия.

 

3. Информация относно трите безплатни бонуса.

3.1. Безплатен домейн – включва регистрация на домейн с окончания: „.com“, „ .net“, „.eu“, „.bg“, „.online“, „.me“, „.org“, „.co.uk“, „.org.uk“ и заплащане на необходимата такса за период от 1 година (първата), наричан по-долу „Бонус период“

*При интерес относно домейни с други окончания, моля свържете се с нас за персонализирана оферта.

3.2. Безплатен Хостинг за една година – заплащане на необходимата такса за период от 1 година (първата), наричан по-долу „Бонус период“

*Хостинг е сървърно пространство, където ще се намира даденият онлайн магазин и е наето от Speedflow Bulgaria, в ролята на посредник между доставчика на услугата и Вас като наш клиент.

3.3. Безплатна WordPress тема – закупена от Speedflow Bulgaria за индивидуалните нужди на съответния проект за онлайн магазин, одобрена от клиента и на стойност до 80$ (oсемдесет щатски долара).

*Техническата поддръжка на темата се предоставя от разработчика на дадената тема. Speedflow, ще действа единствено като посредник, като всички разходи за поддръжката й (ако има такива) ще бъдат представени на клиента. Тъй като темите са обект на авторско право и външно разработване, Speedflow Bulgaria не може да оказва поддръжка върху самата тема.

*Закупената тема остава под правото на ползване от Speedflow Bulgaria , включително след приключване на партньорството с клиента.

 

4. Изтичане на промоционалния период за безплатен домейн и хостинг от 1 година.

4.1. В случай, че клиентът реши да прекрати съществуването на проекта (изработеният онлайн магазин за съответния клиент) след изтичане на бонус периода от 1 година, както и техническата му поддръжка, Speedflow Bulgaria не поема отговорност за поддръжката на използваните до момента домейн име и хостинг план.

4.2. В случай, че онлайн магазинът, който Speedflow Bulgaria е изработила за съответния клиент, продължи да съществува след изтичане на бонус периода от 1 година (първата), но клиентът не желае да заплаща техническата му поддръжка, в която се включва заплащането на такси за Домейн и Хостинг, клиентът поема отговорността да заплаща таксите за избраните домейн и хостинг, нужни за нормалното функциониране на съответния онлайн магазин самостоятелно.

*Speedflow Bulgaria поема отговорността да даде пълен достъп и/или да го прехвърли на клиентски профил, управляван от съответния клиент.

4.3. В случай, че клиентът реши да заплаща техническата поддръжка на онлайн магазина, изработен за него, Speedflow Bulgaria може да включи в цената, таксите за поддръжка на Домейн името и Хостинг плана на съответния онлайн магазин за по-голямо удобство на клиента.

*Speedflow Bulgaria не може да прогнозира какви ще бъдат цените за съответните Домейн име и Хостинг план или дали те ще имат изменение. Поради тези причини Speedflow Bulgaria не може да даде окончателни цени за периода след бонус периода от 1 година (първата).